ESG-rapport

Teamet har arbejdet med mere end 400 rapporter og har et dybtgående kendskab til de komplekse udfordringer og muligheder, der er forbundet med bæredygtighed og ansvarlig forretningspraksis. Vi kan hjælpe dig med at udarbejde alt fra ESG-rapporter, Klimaregnskaber til Grønne Forretningsplaner.

Mød vores kunder

Vi er klar til at hjælpe dig

Få en ESG-rapport, et Klimaregnskab & en Grøn Forretningsplan

Virksomhedens profil

En introduktion til virksomheden, dens formål og værdier samt en redegørelse for betydningen af ESG i virksomhedens strategi. Derudover laves der en beskrivelse af virksomhedens forretningsmodel, aktiviteter, geografisk tilstedeværelse og sektorspecifikke udfordringer.

Grøn forretningsplan

Angivelse af virksomhedens fremtidige mål og strategier inden for ESG-området samt beskrivelse af planer og initiativer for at forbedre præstationen yderligere. En grøn forretningsplan spiller derfor en vigtig rolle i at skabe en mere bæredygtig og ansvarlig forretningspraksis.

Klimaregnskab

Omfatter en opgørelse af virksomhedens direkte og indirekte drivhusgasemissioner, herunder CO2, metan, lattergas og andre potente drivhusgasser - og indsamling af data om energiforbrug, transport, affaldshåndtering og andre aktiviteter, der bidrager til klimapåvirkningen.

Miljøpræstation (E)

En analyse af virksomhedens miljøpåvirkning, herunder energiforbrug, CO2-udledning, vandforbrug, affaldshåndtering og biodiversitet. Dette afsnit kan også omfatte information om virksomhedens indsatser for at reducere sin miljøpåvirkning.

Social præstation (S)

En vurdering af virksomhedens sociale praksis, herunder arbejdstagerrettigheder, mangfoldighed og inklusion, sundhed og sikkerhed, samfundsengagement samt forsyningskædepraksis.

Governance-praksis (G)

En gennemgang af virksomhedens styre- og ledelsesstruktur, herunder bestyrelse, ledelsesstrategier, etik og integritet, samt rapportering om selskabsstyring.

Vil du vide mere?

Så vil vi gerne kontakte dig!

Vil du vide, hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed?

Ring på telefon

+45 3174 2624