ESG-krav får indflydelse på kreditgivningen

August 22, 2022
Gribes implementering af ESG-krav i danske virksomheder rigtigt an, kan fordelene blive store, forudser Danske Banks landbrugsdirektør Pernille Stenstrup Christiansen, der den 25. august holder oplæg til Farmbrellas netværksdag i Agro Food Park.

Bogstaverne ESG står for Environmental, Social og Governance og anvendes i forbindelse med måling af bæredygtighed herunder forbedring af klima- og miljømæssige tiltag i relation til FN’s verdensmål. Det er i første omgang virksomhederne, der nu har fået til opgave at “gøre noget” for at gøre produktionsapparatet mere bæredygtigt, og disse krav omfatter også den finansielle sektor, hvor Pernille Stenstrup Christiansen er landbrugsdirektør i Danske Bank.

– ESG-målene får stor indflydelse også på den finansielle sektor, og jeg tror ikke, vi har set hvor stor indflydelse endnu, for der er mange ting, der skal læres hen ad vejen. Der kommer krav fra mange vinkler. Som finansiel sektor skal vi også levere på ESG-målene og vi er overordnet et spejl af vores kunder, så den vej igennem kommer der nogle krav til agrosektoren, forklarer Pernille Stenstrup Christiansen.

Præcis hvad ESG-målsætningerne kan komme til at betyde for virksomheder i den danske agrosektor vil Pernille Stenstrup Christiansen fortælle mere om, når Farmbrella Group holder netværksdag om implementering af ESG i Agro Food Park den 25. august. Men sikkert er det, at det er noget, der får stor betydning for de danske virksomheder de kommende år.

 

Positiv effekt
Men selv om der er tale om bundne opgaver, der skal løses, så kan de danske virksomheder få rigtig meget positivt ud af at gå proaktivt til værks nu, for afkastet af investeringer i og arbejde med bæredygtighed ud fra ESG-målene bliver i sidste ende positivt og sikrer værdien af såvel virksomheden, som produkterne. 

-At drive en miljøvenlig og klima-effektiv virksomhed med tilfredse medarbejdere, som er glade for at gå på arbejde kommer alle til gode, samtidig med, at der er en stærk ledelse af virksomheden som sikrer en god indtjening og fremdrift – det formål er jo svært at være uenig i, siger Pernille Stenstrup Christiansen. 

Spørgsmålet er ifølge landbrugsdirektøren, hvordan man får synliggjort den positive udvikling, der allerede er i gang i virksomhederne, og hvordan man bedst muligt får arbejdet videre ud af bæredygtigt spor for forretningen, medarbejderne og miljøet.

 

Landbruget skal levere på klimaet 

For landbrug er nogle ESG-krav er ret konkrete, mens andre svære at måle. Men overordnet gælder det, at landbruget vil blive stillet over for en bunden opgave fra mange sider. 

-Vi står helt sikkert med fødderne på den anden side af start-stregen; vi er allerede igang. Og det er særlig på klimasiden i værdikæden, at jeg kan se, at der kommer til at være en stor forandring, når man taler ESG. Delen omkring medarbejderne og samfundet er ikke helt nyt for os, men det bliver mere konkret nu, for nu skal man sætte sig ned, forholde sig til det og ikke mindst kunne dokumentere det, forklarer Pernille Stenstrup Christiansen.

 Her er klimaregnskabet et værktøj men det hele hænger sammen. Når det gælder G’et i ligningen, der omhandler ledelse, er de danske virksomheder ifølge Pernille Stenstrup Christiansen i fuld gang med at tage ansvar. 

Det er ikke nyt at en virksomhed skal have en bæredygtig økonomi, så det nye vil for mange omhandle en opgradering af klimaindsatsen. Ledelsen skal jo også drive klimaindsatsen og dokumentationen, så det hænger sammen.

-For landbruget er den store spiller klima- og miljødelen. CO2 udledning i landbruget er væsentlig, så opgaven er at finde de rigtige virkemidler og effektuere dem. Der er et kæmpe pres fra politiske side i forhold til at leve op til 2030-målene om en reduktion på 70 procent Co2e, og det betyder, at der er rigtig mange ting, som man skal gøre anderledes, end man gjorde i går, forklarer Pernille Stenstrup Christiansen. 

Lige nu sidder Danske Bank helt aktuelt og kigger på, hvordan man får data på ESG, og hvordan man får synliggjort, hvor langt landbruget er nået, og hvor det flytter sig hen. 

-Hos Danske Bank starter vi med at kigge på porteføljebetragtninger, og så håber vi, at man med nogle af de tiltag, der kommer, får mulighed for at få lavet gode klimaregnskaber, så man med tiden kan blive mere eksakt – også ned på den enkelte kunde, forklarer Pernille Stenstrup Christiansen og gør det klart, at ESG-indsatsen får betydning for finansieringen.

 -Når man kommer længere frem, så får dette på en eller anden måde indflydelse i kreditgivningen, det er jeg slet ikke i tvivl om. Men det kan ikke have en indflydelse, før vi kan se det. Og det er der, vi står lige nu. Jeg tror også at landbruget har mange muligheder for at flytte sig, så det er også vigtigt, at man som landmand også aktivt er med til at tage fat i det her – for det går ikke væk, lyder vurderingen fra landbrugsdirektøren.

 

Bundlinje og klima 

Hos Danske Bank opfordrer man til, at man som virksomhed finder ud af, hvor er man henne i forhold til ESG-målene. At man finder ud af, hvad sin baseline er, hvor potentialerne ligger og hvad man selv kan gøre for at flytte sig. Og Pernille Stenstrup Christiansen opfordrer til, at man starter med de lavthængende frugter. Der er indsatser som både giver bundlinie og som har klimaeffekt, det er et godt sted at starte. 

Når Pernille Stenstrup Christiansen den 25. August holder oplæg om ESG på Farmbrellas første fysiske netværksdag, kommer indlægget til at handle om den opgave virksomhederne har i agrosektorens værdikæde.

 

Fakta om Farmbrellas netværksdag om ESG 25. august

Den 25. august fra kl. 9.00 – 17.00 har Farmbrella Group i Agro Food Park samlet  Lene Gade Hovmøller, tidligere Landbrugsdirektør i Vækstfonden, Pernille Stenstrup Christiansen, Landbrugsdirektør i Danske Bank, Anne Marie Hansen, direktør for Agro Food Park og Peter Nyvang Lager, chefkonsulent i Dansk Industri til en indføring ESG-målenes betydning for de danske virksomheder. Ikke-medlemmer af Farmbrella kan deltage mod betaling.