Hvordan kan ESG skabe værdi for min virksomhed?

August 26, 2022
Lene Gade Hovmøller mener, agrosektoren skal finde potentialet med ESG-målene og det kan begynde med, at man skriver ned, hvad man allerede gør af gode tiltag.

Lene Gade Hovmøller har som landbrugsdirektør i Vækstfonden i otte år har været med til at sende milliarder af kroner ud til tiltag, der skal skabe fremtidens bæredygtige landbrug i Danmark. Lene ser mange styrker ved fødevareproduktionen, og de findes både i selve landbruget, i virksomhederne omkring landbruget og i startups og andelsvirksomheder, der sammen er med til at innovere hele agrosektoren, og den nyudnævnte vicedirektør i DBC Invest – Danish Bio Commodities (DBC) fortalte på Farmbrellas netværksdag den 25. August om, hvordan ESG-mål kan udnyttes til at få synliggjort alt det gode, der sker i landbruget.

Når der skal fokus på de tre bogstaver ESG, der står for Envrionmental, Social og Governance, hvilket bliver en bundet opgave for alle virksomheder indenfor de kommende år, så er det ikke helt lige til, for der findes ikke noget facit på, hvad der er rigtigt. Det betyder dog ifølge Lene Gade Hovmøller ikke, at man skal vente med at tage fat på opgaven. I stedet opfordrede hun deltagerne på Farmbrellas netværksdag om ESG den 25. August i Agro Food Park til at finde maksimalt tre ting man begynder at arbejde med, for at få arbejdet sat i gang.

– Det dur ikke at man laver 20 punkter for, hvad man vil rykke på, når man kommer hjem – for det er ikke realistisk. Til en start er det med at holde det til nogle enkelte punkter, fortalte Lene Gade Hovmøller og uddybede, at der er mange indgange til ESG-målene i dansk landbrug, og at landbrugsproduktionen også i høj grad påvirker dagligdagen i de danske hjem.

Det handler om, at landbruget leverer mælken i vores kop, det er melet, vi laver til brød, det er kødet, vi spiser   – men det er faktisk også lyset i vores hjem, for meget af energiproduktionen kommer også fra landbruget. Landbruget har også vindmøllder, der står ude i landskabet og biogasanlæg, der producerer energi – og det skal vi blive bedre til at tydeliggøre for forbrugerne.

– Agrosektoren fylder meget og gør en stor forskel for de danske familier – det er bare ikke altid de tænker over det, og historien om, hvordan vores fødevarer bliver til og hvordan vores el bliver produceret, så lyset tænder når vi trykker på knappen, der er ESG en kærkommen mulighed til også at fortælle forbrugerne, danskerne, omkring den historie, fortalte Lene Gade Hovmøller til deltagerne på ESG-netværksdagen.

 

En temperaturmåling 

Lene Gade Hovmøller ser ESG som en 360 graders vurdering af en virksomhed, hvor man ser på, hvad temperaturen er på virksomheden her og nu.

-En temperaturmåling er både omkring hvordan forholdene er økonomisk, men også i forhold til at have en beredskabsplan, og hvad nu hvis du som ejer pludselig får en tagsten i hovedet, hvem kan så tage over i næste uge. Har man en beredskabsplan for det?

En ESG-plan kan ifølge Lene Gade Hovmøller også bruges i forhold til virksomhedens omdømme, om License to operate, så selvom økonomien i virksomheden er fundamentet, så ligger der også et stort potentiale i at få kortlagt, hvordan man kan påvirke sit omdømme. For selvom mange virksomheder i agrosektoren gør rigtig meget godt, så er der bare ikke ret mange, der ved det.

-Der er ting, man ikke kan styre, og der er nogle krav, der bliver stillet, man bare må forholde sig til, men de ting, vi kan styre, dem skal vi tage hånd om, og det kan ESG-målene hjælpe med, forklarede Lene Gade Hovmøller, og fortalte, at for finansieringspartnerne er ESG allerede et vigtigt redskab, og at pengene allerede i dag ledes hen imod virksomheder, der allerede arbejder med ESG i dagligdagen.


Fakta

Bogstaverne ESG står for Environmental, Social og Governance og anvendes i forbindelse med måling af bæredygtighed herunder forbedring af klima- og miljømæssige tiltag i relation til FN’s verdensmål. Det er i første omgang virksomhederne, der nu har fået til opgave at “gøre noget” for at gøre produktionsapparatet mere bæredygtigt.

Se hele Lene Gade Hovmøllers oplæg fra Farmbrellas netværksdag om ESG på Farmbrella Acadamy.


Fakta om Farmbrellas netværksdag om ESG 25. august

Den 25. august havde Farmbrella Group i Agro Food Park samlet  Lene Gade Hovmøller, tidligere Landbrugsdirektør i Vækstfonden, Pernille Stenstrup Christiansen, Landbrugsdirektør i Danske Bank, Anne Marie Hansen, direktør for Agro Food Park og Peter Nyvang Lager, chefkonsulent i Dansk Industri til en indføring ESG-målenes betydning for de danske virksomheder.